محصولات

آبی روشن (سبزآبی)
استخوانی
خاکی
سبز حنایی
سبز روشن
سفیدِ شیری
طوسی
کاربنی
گلبهی
یشمی

(کد ۰۰۴)

۴۸۸,۰۰۰ تومان
آبی نفتی
آجری
استخوانی
سبز روشن
صورتی
قرمز
مشکی
نخودی

(کد ۰۳۶)

۴۹۸,۰۰۰ تومان
آبی آسمانی
استخوانی
خردلی
سبز
سبز روشن
سفیدِ شیری
طوسی
قرمز
مشکی
هلویی(نارنجی ملیح)
یاسی

(ونوشه) (کد۰۲۶)

۴۸۸,۰۰۰ تومان
زرشکی

اورکت

۴۳۵,۰۰۰ تومان
سفیدِ شیری

پرچین

۳۶۰,۰۰۰ تومان
استخوانی
خردلی
زرشکی
مشکی

سارافن

۵۲۳,۰۰۰ تومان
بنفش
بنفش روشن تر
صورتی
قرمز

شال پنبه ای

۱۸۸,۰۰۰ تومان
آبی نفتی
آجری
استخوانی
پرتقالی
زرد
زرشکی
سبز حنایی
سبز روشن
سفیدِ شیری
سورمه‌ای
طوسی
کاربنی
کرم روشن
کله‌غازی
مشکی
نخودی
یشمی

شلوار راسته

۳۹۸,۰۰۰ تومان
سفیدِ شیری
طوسی
کرم روشن
مشکی
نخودی
یشمی

شلوار کد ۰۲۳ (که با همه چی میشه پوشیدش( بلوز، شومیز، مانتو))

۴۴۸,۰۰۰ تومان
استخوانی
خردلی
سبز
سبز روشن
سفیدِ شیری
صورتی
طوسی
قرمز
مشکی
هلویی(نارنجی ملیح)
یشمی

شومیز کد ۰۲۳ (برای همراهی با شلوارای آزاد، سارافون و دامن های شما 🙂

۴۴۸,۰۰۰ تومان
آبی نفتی
استخوانی
زرشکی
سبز
سبز حنایی
سفیدِ شیری
سورمه‌ای
طوسی
قرمز
مشکی
نخودی
یشمی

کت کد ۰۲۰

۴۹۸,۰۰۰ تومان
آبی روشن (سبزآبی)
خردلی
زرد روشن
زرشکی
سبز حنایی
سفیدِ شیری
سورمه‌ای
صورتی
طوسی
کاربنی
کرم روشن
مشکی
نخودی
یشمی

کد ۰۰۶ (تونیکِ بیسیک)

۴۴۸,۰۰۰ تومان
آبی نفتی
آجری
استخوانی
خردلی
زرشکی
سبز حنایی
سبز روشن
صورتی
طوسی
کاهویی
مشکی
یشمی

کد ۰۰۸ (مانتوی جلوباز فری سایزی که سایزای زیادی رو ساپورت میکنه و تو تن همه هم خوب می ایسته)

۴۹۸,۰۰۰ تومان
آبی فیروزه‌ای
آبی نفتی
زرد روشن
زرشکی
سبز حنایی
سبز روشن
سفیدِ شیری
سورمه‌ای
طوسی
کرم روشن
کله‌غازی
نخودی
یشمی

کد ۰۰۹ (پیراهنی مناسب خانم ها و آقایان)

۳۹۸,۰۰۰ تومان
زرد روشن
زرشکی
سورمه‌ای
یشمی

کد ۰۱۰ یه مانتوی جلو بسته آزاد و راحت برای استفاده روزانه

۳۷۵,۰۰۰ تومان۳۹۰,۰۰۰ تومان
آبی نفتی
استخوانی
خردلی
زرشکی
سفیدِ شیری
سورمه‌ای
طوسی
مشکی
نخودی
یشمی

کد ۰۱۱ (پیراهنی مناسب خانم ها و آقایان)

۴۱۵,۰۰۰ تومان
آبی روشن (سبزآبی)
آجری
خردلی
زرشکی
سبز حنایی
سفیدِ شیری
صورتی
طوسی
کاربنی
کرم روشن
مشکی
یشمی

کد ۰۱۶ (برای استفاده حداکثری از جریان هوا 🙂

۴۷۸,۰۰۰ تومان
خردلی
سبز روشن
سفیدِ شیری
صورتی
طوسی
کاربنی
کرم روشن
مشکی
یشمی

کد ۰۱۸ (زیر مانتویی، تاپ، سارافن)

۲۷۵,۰۰۰ تومان
مشکی
یشمی

کد ۰۲۴ (یه بلوز برای تو خونه، دورِهمی ها، زیرِ سارافون و همراه دامن/دامن شلواری)

۲۳۰,۰۰۰ تومان
آبی روشن (سبزآبی)
استخوانی
سبز حنایی
سبز روشن
سفیدِ شیری
گلبهی
مشکی
هلویی(نارنجی ملیح)
یاسی

کد ۰۲۹

۴۸۸,۰۰۰ تومان
خردلی
زرشکی
سبز
سبز روشن
سفیدِ شیری
طوسی
قرمز
مشکی

کد ۰۳۲

۴۸۸,۰۰۰ تومان
آبی نفتی
استخوانی
خاکی
زرشکی
طوسی
مشکی
یشمی

کد ۰۳۳ (بلند مناااسب دانشگاه 🙂

۴۹۸,۰۰۰ تومان
استخوانی
مشکی
یشمی

کد ۰۳۴

۴۶۰,۰۰۰ تومان
استخوانی
مشکی
یشمی

کد ۰۳۵

۴۸۰,۰۰۰ تومان
چهارخونه خردلی-زرشکی
چهارخونه سورمه ای-زرشکی
چهارخونه طوسی-صورتی

وست چهارخونه در ۳طرح (برای هوای بهار و پاییز)

۳۴۸,۰۰۰ تومان